Wat is het probleem?

In Nederland is het bestrijdingsmiddelengebruik erg hoog. Bestrijdingsmiddelen worden dan ook nog steeds in hoge gehaltes aangetroffen in water, bodem en lucht. Dit is slecht voor het milieu en de daarin aanwezige planten en dieren, maar óók slecht voor de mens.

Slecht voor het milieu

Als bij de teelt van groente en fruit bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, dan komen die vaak – onbedoeld – in het milieu terecht. Als het regent spoelen deze giftige stoffen af naar sloten of rivieren, waar ze veel schade aanrichten. Ze zijn giftig voor waterplanten en waterinsecten en bedreigen de drinkwaterwinning.

Meer informatie >>

Risico's voor de gezondheid

Verse groenten en fruit horen thuis in een gezonde voeding. Maar zijn ze altijd zo gezond? Vaker dan u denkt zitten er resten van bestrijdingsmiddelen in groente en fruit. Veel mensen verwachten dat de overheid zorgt voor schoon voedsel in de winkel. Helaas niet. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat bestrijdingsmiddelen kankerverwekkend, hormoonverstorend of neurotoxisch zijn. Van veel stoffen zijn de exacte gevolgen voor mens, dier en milieu onvoldoende bekend. In hoeverre verschillende stoffen elkaar versterken of voor nieuwe effecten zorgen, is nog minder bekend.

Meer informatie >>

Download: 'Inkrimping bestrijdingsmiddelengebruik voor gezonder leven'

Wettelijke normen bieden onvoldoende bescherming

Op basis van de wetenschappelijke inzichten van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is voor een groot aantal stoffen een gezondheidsnorm vastgesteld. Het komt regelmatig voor dat het gehalte van gifresten op groente en fruit onder de wettelijke norm blijft terwijl deze gezondheidsnormen wel overschreden worden.

Meer informatie>>

Risicobeoordeling resten landbouwgif onvoldoende

De risicobeoordeling van resten van bestrijdingsmiddelen in voedsel door de Nederlandse overheid en internationale organisaties zoals de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is hoognodig aan herziening toe. De methode van beoordeling is in de jaren ‘70/’80 van de vorige eeuw tot stand gekomen en niet wezenlijk aangepast aan de wetenschappelijke inzichten van de laatste 10-15 jaar.

Meer informatie >>

 
Blijf op de hoogte!
E-mailactie Glyfosaat

“Waarschijnlijk kankerverwekkend”? Geen hernieuwde toelating glyfosaat totdat veiligheid is vastgesteld!