Gezondheid

child_medow_small1

Elk jaar komt meer dan 200.000 ton landbouwgif in het Europese milieu terecht. Deze chemicaliën zijn niet alleen schadelijk voor de plaag die zij bestrijd, maar in veel gevallen heeft zij mogelijk ook invloed op de gezondheid van volwassenen en kinderen.

Dit is met name het geval met insecticiden die gebruikt worden om de biologische regelsystemen te beschadigen, zoals het zenuwstelsel en het voortplantingsysteem. Het is verontrustend om vast te moeten stellen dat het insecticidegebruik in Europa meer dan verdubbeld is in de laatste tien jaar. De top tien van deze stoffen die in Europa gebruikt worden staan bij de Wereldgezondheidsorganisatie bekend als gevaarlijk.

Bewijsvoering voor de negatieve gevolgen voor de gezondheid door de blootstelling aan landbouwgif stapelt zich snel op. Nieuwe bevindingen van de jaarlijkse Europese Respiratorisch Vereniging in september 2007 laten zien dat volwassen die in contact komen met landbouwgif een hoger risico hebben op het ontwikkelen van ademhalingsproblemen. Een Europese studie naar de ziekte van Parkinson - waaraan nu 1% van de bevolking ouder dan 60 lijdt - gaf aan dat zelfs bij een lage blootstelling aan bestrijdingsmiddelen de kans op het ontwikkelen van de ziekte toeneemt. En Canadeze wetenschappers hebben bewijs gevonden dat bestrijdingsmiddelen kanker veroorzaakt, inclusief leukemie en non-Hodgkinlymfoom.

De Europese Unie heeft grenzen gestelt aan de hoeveel landbouwgif aangetroffen mag worden op ons eten. Maar deze grenzen houden geen rekening met de langetermijnseffecten en de gelijktijdige blootstelling aan meerdere bestrijdingsmiddelen tegelijkertijd.

Meer informatie: wettelijke normen bieden onvoldoende bescherming >>

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen is in verband gebracht met astma, kanker, de ziekte van Parkinson en andere zenuwziekten en ontwikkelingsstoornissen.

De volgende 10 bestrijdingsmiddelen vormen 60% van de gebruikte insecticiden die in Europa gebruikt worden

Top 10 EU insecticiden WHO Klassificatie
Chlorpyriphos Matig gevaarlijk
Parathion methyl Extreem gevaarlijk
Dimethoate Matig gevaarlijk
Imidacloprid Matig gevaarlijk
Methomyl Zeer gevaarlijk
Fenthion Matig gevaarlijk
Methiocarb Zeer gevaarlijk
Methidathion Zeer gevaarlijk
Chlorpyriphos–methyl Matig gevaarlijk
Endosulfan Matig gevaarlijk
 
Blijf op de hoogte!
E-mailactie Glyfosaat

“Waarschijnlijk kankerverwekkend”? Geen hernieuwde toelating glyfosaat totdat veiligheid is vastgesteld!