Kwetsbare groepen

pregnant_womanHoewel bestrijdingsmiddelen die in ons voedsel, de lucht en het water gevonden worden een gevaar vormen voor alle 500 miljoen burgers van Europa, zijn bepaalde groepen extra kwetsbaar.

Sommige groepen zijn kwetsbaarder omdat zij een gevoeliger zijn voor bepaalde soorten gif. Dit zijn ondermeer zuigelingen, kinderen, foetussen en embryo's, omdat hun lichaam grote veranderingen ondergaan. Kinderen zijn met name kwetsbaar omdat zij in verhouding tot hun lichaamsgewicht grotere hoeveelheden gif binnenkrijgen. Zwangere en zogende vrouwen vormen ook een risicogroep omdat de zich ontwikkelende babies veel van hun lichaam vergt. Daarnaast zijn ouderen, zieken en mensen met medicijnen vatbaarder voor landbouwgif omdat hun lichaam hun verzwakte afweersysteem hen minder bescherming kan geven.

Daarnaast kunnen factoren als levensstijl, woonplaats en leefomstandigheden ook een extra risico inhouden. Mensen die op het platteland leven worden meer blootgesteld aan op drift geraakt landbouwgif - soms met negatieve gevolgen voor de gezondheid op lange termijn. Boeren, maar ook mensen die in plattelandsgemeenten werken, komen ook vaker in contact met landbouwgif.

Meer informatie: wettelijke normen bieden onvoldoende bescherming >>

Omdat kleine kinderen op de grond spelen en kruipen, worden zij meer blootgesteld aan bestijdingsmiddelen.

Kinderen die op jonge leeftijd worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen kunnen op latere leeftijd een vergrote kans krijgen op het ontwikkelen van chronische aandoeningen.

Zich ontwikkelende foetussen kunnen via de moeder blootgesteld worden aan bestrijdingsmiddelen, met daardoor de kans op ontwikkelingsstoornissen. Van verschillende soorten landbouwgif is die veel in Europa gebruikt worden is bekend dat zij door de placenta in het ongeboren kind terechtkomen.

Minder bescherming dan bijen

Boeren in Engeland moeten bijenhouders 48 uur van te voren waarschuwen wanneer zij landbouwgif gaan gebruiken. Bewoners in de omgeving hoeven helemaal niet gewaarschuwd te worden.

 
Blijf op de hoogte!
E-mailactie Glyfosaat

“Waarschijnlijk kankerverwekkend”? Geen hernieuwde toelating glyfosaat totdat veiligheid is vastgesteld!