Natuur, water en milieu

frog1Bestrijdingsmiddelen hebben een grote negatieve gevolgen op de natuur in Europa. Dit is geen verrassing, gezien de (zeer) giftige eigenschappen van bestrijdingsmiddelen. Zij zijn gemaakt om bepaalde als schadelijk aangemerkte organismen te doden, maar kunnen onbedoeld ook vele andere soorten doden, zoals vogels, vissen, insecten, kikkers en zoogdieren. Een recente studie uit Duitsland toonde aan dat in gebieden waar landbouwgif werd gebruikt tot zes keer minder soorten aangetroffen werden dan gebieden waar biologische geteeld werd.

Onderzoek geeft ook aan dat vermindering van het bestrijdingsmiddelengebruik direct kan leiden tot de opleving van vele soorten. De meest uitgebreide Europese studie naar de gezondheid van otters concludeerde dat de populaties een stuk gezonder waren en zich uitbreidden dankzij een vermindering van specifieke bestrijdingsmiddelen in hun leefomgeving.

Naast het onbedoeld doden van andere soorten, vervuilen bestrijdingsmiddelen belangrijke waterbronnen. Uit een recente studie uitgevoerd namens de Europese water industrie, is de vervuiling het grootst in rivierdelta's, met name in Nederland, Belgie, Frankrijk en Engeland. In al deze landen worden een groot aantal middelen (ver) boven de wettelijke grenswaarden. In Nederland, Duitsland en Denemarken gaat het om meer dan 10% van de grondwaterbronnen. Zoals te verwachten zijn de meest aangetroffen bestrijdingsmiddelen ook de meest gebruikte in Europa (de onkruidbestrijders atrazine, isoproturon en MCPA).

Nu grote hoeveelheden pesticiden de waterbronnen vervuilen, zijn Europese waterleidingbedrijven gedwongen om grote hoeveelheden geld uit te geven om het water schoon te maken. In Nederland investeren zij jaarlijks €24.4 millioen, €130 millioen in Duitsland, en €170 millioen in Engeland. Uiteindelijk worden deze kosten betaald door de consumenten.

Massale bijensterfte

bee1 Momenteel vindt er wereldwijd grootschalige bijensterfte plaats. Het is aangetoond dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen hier direct en indirect aan bijdragen. Om die reden zijn in Duitsland en Frankrijk de meest schadelijke middelen al verboden. In 1992 heeft Nederland het Biodiversiteitsverdrag (CBD) ondertekent. Het CBD geeft speciaal aandacht aan bestuivers. Bestuivers spelen een belangrijke rol bij het instandhouden van biodiversteit binnen ecosystemen en vormen de belangrijkste schakel in het proces van bestuiving voor de landbouw - ze zijn verantwoordelijk voor zo'n dertig procent van al het menselijk voedsel. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat verstuivers extreem gevoelig zijn voor blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en een belangrijke rol spelen bij de massale sterfte van bijen die wereldwijd plaatsvindt. Met name bestrijdingsmiddelen die behoren tot de klasse neonicotinoïdes, waaronder clothianidine, imidacloprid, thiamethoxam en methiocarb, worden hiermee in verband gebracht. Om deze reden heeft het Duitse Bureau voor Consumentenbescherming en Voedselveiligheid (BVL) in mei 2008 per direct de toelatingen ingetrokken van acht zaadbehandelingsproducten, nadat in de staat Baden-Wuerttemberg ook een massale bijensterfte werd geconstateerd. Het Duitse Onderzoekscentrum voor Gecultiveerde Planten (Julius Kühn-Institut) trof bij maar liefst 29 van de 30 onderzochte bijen de stof clothianidine aan. In Frankrijk zijn de meeste toelatingen van imidacloprid in 1999 al ingetrokken en onlangs werd de toelating van clothianidine geweigerd. Een effectieve manier om de toekomst van verstuivers veilig te stellen - en met hen de toekomst van de vele planten en soorten die van hen afhankelijk zijn - is het toepassen van niet-chemische plaagbestrijdingsystemen en geïntegreerde gewasbescherming (IPM).

Bestrijdingsmiddelen hebben directe en indirecte gevolgen voor biologische diversiteit. De gevolgen zijn ondermeer het doden of beschadigen van planten en dieren en het vervuilen van natuurlijk hulpbronnen zoals water, grond en lucht. Bestrijdingsmiddelen kunnen een verschuiving veroorzaken in de samenstelling van soorten binnen een ecosysteem en kunnen daarmee de kwaliteit en kwantiteit van voedsel en het leefgebied van soorten verminderen, als ook de functies van ecosystemen.

Ademhalingsproblemen?

In juli 2007 hebben Franse wetenschappers 30 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen gevonden in de lucht boven Parijs - waarvan drie verdacht worden van het veroorzaken van kanker.

Schadelijk voor de biodiversiteit

In gebieden waar bestrijdingsmiddelen worden gebruikt is de biodiverstiteit tot zes keer minder dan gebieden waar biologische geteeld wordt.

Slechts 100 grams bestrijdingsmiddelen kan één miljard liter water vervuilen - dat is meer water dan de gemiddelde European in 15.000 jaar zou gebruiken.

 
Blijf op de hoogte!
E-mailactie Glyfosaat

“Waarschijnlijk kankerverwekkend”? Geen hernieuwde toelating glyfosaat totdat veiligheid is vastgesteld!