Wettelijke normen bieden onvoldoende bescherming

De meest kwetsbare groepen voor blootstelling aan bestrijdingsmiddelen zijn jonge kinderen. Vanwege de vroege blootstelling en de lange-termijn consequenties, de speciale gevoeligheid voor chemicaliën, een andere verhouding tot hun lichaamsgewicht (kinderen eten, drinken, ademen in verhouding meer dan volwassenen). In het huidige beleid wordt met bovenstaande geen rekening gehouden.

De wettelijke normen zijn vastgelegd in Maximale Residu Limieten (MRL). Door verouderde en starre regelgeving komt dit niet altijd overeen met de algemeen geaccepteerde gezondheidsnormen. Op basis van de wetenschappelijke inzichten van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is voor een groot aantal stoffen de zogenaamde Acute Referentiedosis (ARfD) vastgesteld. Dit is de hoeveelheid van een bepaald bestrijdingsmiddel die de consument gedurende één maaltijd of één dag zonder noemenswaardig risico kan innemen. Deze gezondheidsnorm wordt geregeld overschreden terwijl de hoeveelheid gif onder de wettelijke norm blijft! Daarnaast wordt er geen rekening gehouden met de effecten van mogelijk andere residuen op hetzelfde product (combinatie effecten).

 Overzicht van de gezondheidsrisico's door bestrijdingsmiddelen op groente & fruit in 2008 >>

Meer informatie >>

Overschrijding gezondsnormen binnen wettelijke normen

Wij hebben de hand kunnen leggen op de meetgegevens van bestrijdingsmiddelen van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) over 2006 tot 2008. Uit onze analyse blijkt dat in 85 keer een overschrijding van de acute gezondheidsnorm voor kinderen van vijf jaar heeft plaatsgevonden. 25 keer heeft de VWA dit ook kunnen constateren omdat ook de wettelijke norm werd overschreden. Maar bij ongeveer 70% van de overschrijdingen (60 keer) bleef de concentratie onder de wettelijke norm en werden de producten dus niet uit de handel gehaald. De organisaties van Weet wat je eet hebben de overheid hier eerder middels een brief opgewezen.

Lees hier de brief van Weet wat je eet aan de overheid

 
Blijf op de hoogte!
E-mailactie Glyfosaat

“Waarschijnlijk kankerverwekkend”? Geen hernieuwde toelating glyfosaat totdat veiligheid is vastgesteld!