Zwakke plekken van de risicobeoordeling

1. Kinderen extra gevoelig

De huidige beoordeling houdt onvoldoende rekening met gevoelige groepen als kinderen en ongeborenen. Dit ondanks de vele (recente) wetenschappelijke inzichten over de invloed van giftige stoffen op de ontwikkeling van kinderen.

2. Stapel- en cocktaileffecten genegeerd

De beoordeling vindt per bestrijdingsmiddel plaats en negeert de opeenstapeling van verschillende stoffen in het lichaam. Bovendien worden mogelijke elkaar versterkende effecten bij stoffen met een overeenkomstige werking niet onderkend. Dit is wetenschappelijk gezien een onhoudbare positie.

3. Andere bronnen giftige stoffen niet meegeteld

Alle andere manieren waarop mensen blootgesteld worden aan giftige stoffen (bijvoorbeeld via de atmosfeer of via producten in huis) worden niet meegeteld.

4. Effecten op hormoonhuishouding en immuunsysteem niet meegenomen

Tamelijk recente wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de verstorende effecten van landbouwgiffen op de hormoonhuishouding en het immuunsysteem zijn niet meegenomen in de beoordeling.

5. Beoordeling chronische effecten van lage doses ontbreekt

Wetenschappelijk onderzoek naar de (chronische) effecten van lage doses worden niet voldoende meegenomen in de beoordeling.

Download: 'Inkrimping bestrijdingsmiddelengebruik voor gezonder leven'

Download: 'Gezondheidsraad - 2004 - Bestrijdingsmiddelen in voedsel - beoordeling van het risico voor kinderen'

 
Blijf op de hoogte!
E-mailactie Glyfosaat

“Waarschijnlijk kankerverwekkend”? Geen hernieuwde toelating glyfosaat totdat veiligheid is vastgesteld!