Ondersteuning voor boeren

farmer_spraying

Het gebruik van landbouwgif in de EU neemt toe. Hoewel de meeste van deze giftige stoffen gebruikt worden in de landbouw, zijn er ook boeren die juist minder gif gebruiken.

In Denemarken, bijvoorbeeld, zijn boeren die nog maar de helft van het landbouwgif gebruiken dan in 1985. Deense groenten zijn nu zes keer minder vervuild dan de geimporteerde groenten, de waterkwaliteit is verdubbeld en de boeren hebben er geen belangrijke economische problemen van ondervonden. Deze hoopgevende uitkomst is het directe gevolg van het "Bestrijdingsmiddelen Actie Plan" - een overheidsinitiatief die 20 jaar geleden gestart is. Deense politici hebben concrete verminderingsdoelen gesteld, de markt gestimuleerd en boeren ondersteund met advies om hen beter met landbouwgif om te laten gaan.

Na het succes van Denemarken zijn ook Nederland, Duitsland en Zweden begonnen met hun eigen nationale actieplan om de problemen die door landbouwgifgebruik veroorzaakt wordt tegen te gaan.

Ook in andere landen zijn boeren actie aan het ondernemne. 65% van de fruitproductie uit het franstalige Belgie wordt nu aangestuurd door leden van GAWI, een stichting die training geeft om minder gif te gebruiken, boeren helpt om de meest gevaarlijke gifsoorten te vermijden en helpt om het fruit te verkopen aan supermarkten. In andere landen zijn gelijksoortige initiatieven gestart, zoals Farmcare van de Engelse Cooperatieve Groep, SAI en IP-Suisse in Zwitserland en LAIO in Italie.

Landbouwexperts geven aan dat wij met 50% minder landbouwgif toekunnen zonder dat dit economische gevolgen heeft. Minder gif kopen zou zelfs geld kunnen schelen.

In 1986 heeft de Deense regering een nationaal actieplan in werking gesteld om het gebruik van bestrijdingsmiddelen ieder jaar te verminderen. Sindsdien is het gebruik met 50% afgenomen. Groente uit Denemarken is zes keer minder verontreinigd dan de groente die zij importeert en de waterkwaliteit is verdubbeld.

 
Blijf op de hoogte!
E-mailactie Glyfosaat

“Waarschijnlijk kankerverwekkend”? Geen hernieuwde toelating glyfosaat totdat veiligheid is vastgesteld!