Overheid negeert belastend onderzoek landbouwgif

29 januari 2013- Amsterdam

Donderdag 24 januari zond ZEMBLA deel 2 uit van “ Moord op de honingbij”. Deze uitzending liet zien dat adviseurs van voormalig staatssecretaris Bleker nog steeds wetenschappelijk onderzoek buiten beschouwing laten waaruit blijkt dat landbouwgif gevaarlijk is voor bijen.

In die eerste uitzending van ZEMBLA (2011) werd aangetoond dat de adviseurs van Bleker, onderzoekers van de Wageningen Universiteit, financiële banden hebben met producenten van landbouwgif, zoals bijvoorbeeld Bayer. Na de uitzending vond een spoeddebat in de Tweede Kamer plaats. Bleker beloofde vervolgens de bevindingen van ZEMBLA te laten onderzoeken. In plaats van dit te laten doen door een onafhankelijk instituut, liet Bleker dit opnieuw door de Wageningense onderzoekers uitvoeren. De uitkomst van het rapport luidde dan ook dat er geen reden voor ongerustheid was: er bestonden misschien wel risico’s voor bijen, maar daar zou te weinig wetenschappelijk bewijs voor bestaan. Universitair Hoofddocent nieuwe risico’s J. Van der Sluijs laat zien dat dat de studies die door de industrie zelf zijn gedaan erg goed vertegenwoordigd zijn in het rapport en dat studies vanuit universiteiten, die niet zijn gefinancierd door de industrie, ondervertegenwoordigd zijn.

Bekijk de uitzending

 
Blijf op de hoogte!
E-mailactie Glyfosaat

“Waarschijnlijk kankerverwekkend”? Geen hernieuwde toelating glyfosaat totdat veiligheid is vastgesteld!