Steeds meer groenten en fruit in supermarkt zonder landbouwgif

Gifvrij produceren goed mogelijk, maar nog lang niet de norm

Amsterdam, 5 februari 2013 – De jaarlijkse Gifmeter van Milieudefensie en foodwatch laat zien dat groente en fruit zonder landbouwgif in de supermarkt goed mogelijk is, maar helaas nog lang niet de norm. De metingen tonen aan dat veel telers groente en fruit helemaal schoon in de winkel weten te krijgen. Groente en fruit uit Nederland is relatief schoon. De producten in de supermarkt waar het vaakst gif op wordt aangetroffen komen van buiten Europa. Klaas Breunissen van Milieudefensie: “Groenten en fruit zonder resten landbouwgif kan gewoon. We roepen de sector op om in te zetten op volledig residuvrij in de schappen. Er zijn teelten waarvoor dat nu al goed mogelijk blijkt te zijn.

In de handel (gemeten buiten de supermarkt) neemt het aantal producten met aantoonbare gezondheidsrisico's toe. Ook het aantal gifsoorten dat aangetroffen werd op producten nam voor het eerst sinds jaren weer toe. Dit laatste is van belang omdat de wetgeving de consument niet beschermd tegen effecten van meerdere gifstoffen tegelijk.

Schoonste en meest vervuilde product in het supermarktschap
Bloemkool was de schoonste groente in het winkelschap met in 96% van de onderzochte gevallen geen landbouwgif. Daartegenover staat de mango, het product dat het meest vaak resten landbouwgif bevatte, in 91% van de gevallen. In 9% van de gevallen was daarbij sprake van een overtreding van de wettelijk toegestane norm. Jumbo gaf het goede voorbeeld als aanbieder van de schoonste producten. Coop was de slechtst presterende super van de acht grote supermarktketens.

We eten met zijn allen te weinig groente en fruit
Nederlanders eten te weinig groenten en fruit.
Uit voedselconsumptiegegevens blijkt dat van de volwassenen in Nederland 14 procent voldoende groente en 26 procent voldoende fruit eet. Om de consumptie van groenten en fruit te stimuleren is het belangrijk dat deze producten hun gezonde imago behouden. Juist daarom is het teleurstellend dat jaar na jaar teveel resten bestrijdingsmiddelen in onze voedingsmiddelen worden aangetroffen. “Dat er nog steeds producten in de schappen liggen die risico's opleveren voor de volksgezondheid vind ik onaanvaardbaar” oordeelt Bart van Opzeeland, directeur van foodwatch: “Gezonde producten als groenten en fruit moeten veilig zijn om te eten”. De Weet wat je eet- organisaties pleiten voor schone teeltmethoden en gifvrije producten in de schappen van de supermarkt.

Landbouwgif komt regelmatig op producten voor in concentraties die giftig zijn voor de mens (plant en dier) via de kankerverwekkende, hormoonverstorende, mutagene, reprotoxische of zenuwtoxische werking van deze stoffen. foodwatch en Milieudefensie – de organisaties achter de website Weet wat je eet – publiceren jaarlijks de meetgegevens van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Weet wat je eet geeft de consument en de handel inzicht in de aanwezigheid van resten landbouwgif op groente en fruit en de daarmee gepaarde gezondheidsrisico's. Rankings van de schoonste producten en rankings van de prestaties van de supermarkten zijn voor iedereen toegankelijk via een online zoeksysteem genaamd de Gifmeter.

Contactgegevens
foodwatch: Bart van Opzeeland directeur, telefoon 06-15966428 / 020-7741079
Milieudefensie: Persvoorlichting, telefoon 020-5507333

Link naar Conclusies Gifmeter 2011
Link naar online zoeksysteem: weetwatjeeet.nl/gifmeter

Toelichting

De schoonste groenten en fruit in de supermarkt
Gekeken is naar die groente- en fruitpoducten in supermarkten waar voldoende meetgegevens van beschikbaar waren om uitspraken te kunnen doen. Van de groenten was bloemkool in 2011 het schoonste product. Op 96% werd geen resten landbouwgif gevonden. De nummers 2 en 3, ui en courgette, bestaan voor ca. 80% uit producten zonder resten gif. Bij deze 3 topproducten werden geen wetsovertredingen en gezondheidsrisico's geconstateerd. Sperzieboon en komkommer scoorden het slechtst. Van het fruit waren Kiwi en pruim in 2011 de schoonste producten in de schappen. Beide scoorden ongeveer gelijk met 40% zonder gif en 60% met gif onder de wettelijke norm. Daarnaast waren ook peer, banaan, appel en druif zonder wetsovertredingen en gezondheidsrisico's. Het percentage gifvrij fruit is gemiddeld genomen wel een flink stuk lager dan bij groenten. De meest vervuilde fruitproducten waren mango, mandarijn en aardbei.

De best presterende supermarkten
Jumbo staat op de eerste plaats met het schoonste groente en fruit in de schappen. Een opvallende plek, omdat Jumbo een nieuwkomer is in dit klassement van de acht grote supermarktketens. Lidl en Plus staan op nummer 2 en 3 van de schoonste supers. Coop presteerde in 2011- van de acht grote supers – het slechtste, gevolgd door de Aldi op nummer 2. Marktleider Albert Heijn staat op nummer 3 van de supermarkten met de meest vervuilde producten.

Nederlandse producten relatief schoon
Nederlandse telers doen het stukken beter dan telers in andere Europese landen en die op hun beurt weer beter dan telers buiten Europa. In de supermarkt is het Nederlandse product voor 49% residuvrij, het Europese voor 41% en het product van buiten Europa voor 32%.
Uit de representatieve monstername in supermarkten blijkt dat 4% van de producten van buiten Europa de wettelijke normen overtreedt. Bijna 1,5% van deze producten overschrijdt de normen voor gezondheidsrisico's. De meeste supermarkten stellen al strengere eisen aan hun leveranciers dan de overheid. De Weet wat je eet-organisaties vragen de supermarkten om nog meer aandacht te besteden aan producten uit notoire herkomstlanden.

 

 
Blijf op de hoogte!
E-mailactie Glyfosaat

“Waarschijnlijk kankerverwekkend”? Geen hernieuwde toelating glyfosaat totdat veiligheid is vastgesteld!