Milieuorganisaties winnen deels bij Reclame Code Commissie

Amsterdam, 12 maart 2014 – Afgelopen december 2013 dienden zes milieuorganisaties* een klacht in tegen reclame van het bedrijf EcoStyle. Anders dan de merknaam EcoStyle doet vermoeden bevatten de producten van dit bedrijf wel degelijk bestrijdingsmiddelen - gifstoffen die ontworpen zijn om (on)gedierte en (on)kruiden te doden.

De milieuorganisaties oordelen dat de reclames van EcoStyle de suggestie wekken dat het middel Ultima Professioneel ecologisch verantwoord is en geen schadelijke stoffen bevat. Voor het gebruik rondom rioolputten of langs open water zouden geen beperkingen gelden en bovendien verwijst Ecostyle niet naar de voorschriften op de verpakking.

De Reclame Code Commissie geeft de milieuorganisaties op twee belangrijke punten gelijk. Samengevat oordeelt het College van Beroep:

De informatie op de website van Ecostyle is in strijd met de Nederlandse Reclame Code, omdat niet wordt verwezen naar waarschuwingen en andere wettelijke voorschriften, die gelden voor de verpakking van Ultima. Voorts acht het College de informatie van Ecostyle misleidend, omdat vermeld wordt dat er geen beperkingen rond rioolputten of langs open water zouden gelden.

Op een ander punt kregen de organisaties echter nul op het rekest. De Reclame Code Commissie vindt niet dat de reclame de suggestie wekt dat het product ecologisch verantwoord zou zijn en ook niet dat wordt gesuggereerd dat het geen schadelijke stoffen zou bevatten. De Commissie baseert zich bij dit standpunt op het idee dat het product bedoeld is voor de professionele gebruiker. Die gebruiker zou voldoende kennis bezitten om de in de reclames gewekte suggesties te doorzien. De fabrikant mag kennelijk onjuiste suggesties wekken, zo lang de gebruiker maar beter weet. Volgens de milieuorganisaties is dit de omgekeerde wereld. Het laatste woord is hiermee dan ook niet gezegd.

* De indieners van de klacht bij de Reclame Code Commissie waren:
PAN Europe (Pesticide Action Network), WECF (Women in Europe for a Common Future), de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Leefmilieu Nijmegen, de KNNV (Vereniging voor Veldbiologie) en Vereniging Milieudefensie.

 
Blijf op de hoogte!
E-mailactie Glyfosaat

“Waarschijnlijk kankerverwekkend”? Geen hernieuwde toelating glyfosaat totdat veiligheid is vastgesteld!