Ruim 9 procent wettelijke normen gifresten op groente en fruit onveilig

Organisaties vragen direct optreden door keuringsdienst en met spoed herziening van de normen

9 september 2013 - Telers van groente en fruit gebruiken bestrijdingsmiddelen om ziekten en plagen tegen te gaan. Resten van deze middelen blijven achter op groente en fruit die in de schappen van de supermarkten liggen. Via onder meer voeding komen deze stoffen in het menselijk lichaam terecht waar ze effect kunnen hebben op onze gezondheid. Groente en fruit eten is gezond. Maar dan wel zonder resten landbouwgif natuurlijk.

Wetgeving geen garantie voor gezondheid

Er bestaan wettelijke normen om ons te beschermen tegen een te hoog gehalte aan gifresten op groente en fruit. Bij het vaststellen van de huidige wetgeving is echter geen rekening gehouden met de alledaagse praktijk, waarin er vaak niet één maar meerdere resten landbouwgif op een stuk groente of fruit te vinden zijn. Bovendien eten we op een dag verschillende producten, waar ook weer gifresten op voorkomen. En we krijgen ook nog stoffen binnen via bijvoorbeeld drinkwater of huidcontact.

Verschillende bestrijdingsmiddelen brengen allerlei soorten ziekteverschijnselen met zich mee. Mogelijke direct optredende gezondheidseffecten zijn: een verstoorde hormoonhuishouding, huid- en oogirritaties, diarree, verminderde concentratie, duizeligheid of buikkrampen. Daarnaast zijn gevolgen voor de gezondheid op de lange termijn. Ook bestaan er risico's wanneer er meerdere gifstoffen op één product zitten. Over de gezondheidseffecten van blootstelling aan combinaties van gifstoffen is nog heel weinig bekend.

Onderzoek naar gezondheidsrisico's wettelijke normen

De Weet wat je eet-organisaties Milieudefensie en Foodwatch maken zich grote zorgen over deze problematiek. Ze hebben daarom onderzoek laten doen naar de wettelijke normen voor gifresten op groente en fruit: welke normen zijn onveilig  en in welke mate kan het eten van groente en fruit ongezond zijn door de aanwezigheid van resten landbouwgif? In het onderzoek zijn de effecten op drie leeftijdsgroepen bekeken: baby's en peuters, jonge kinderen en volwassenen.

Er zijn in het onderzoek bijna 1000 wettelijke normen onderzocht. Bij 89 hiervan bleek sprake van een gezondheidsrisico. Het onderzoek wijst ook uit dat voor de meest kwetsbare risicogroep, baby's en peuters, in een aantal gevallen de gezondheidsnorm zelfs vele malen wordt overschreden, zelfs tot een factor 10.

De keuringsdienst (de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) treedt niet op als een product de gezondheidsnormen overschrijdt, maar toch onder de wettelijke (onveilige) norm blijft. Zelfs als de dienst ervan op de hoogte is dat deze wettelijke norm niet deugt wordt het risicovolle product niet uit de handel gehaald. Dat is natuurlijk een onacceptabele situatie.

Volgens de Weet wat je eet-organisaties is de in Nederland geconstateerde onveilige situatie slechts het topje van de ijsberg, omdat er in Europa meer dan honderdduizend normen voor voedselproducten van kracht zijn.

Oproep aan de Nederlandse overheid

De organisaties hebben de overheid al meermalen gewezen op de risico's en aangedrongen op het herzien van de huidige onveilige normen. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft hier in 2010 al melding van gemaakt. Vooralsnog zonder resultaat. Daarom dringen wij er bij de overheid op aan om de onveilige wettelijke normen zo snel mogelijk te herzien. En moet de keuringsdienst gaan optreden als de inspecteurs gezondheidsrisico's constateren. De veiligheid van de Nederlandse consument moet voorop staan.

Meer informatie

Downloads

 
Blijf op de hoogte!
E-mailactie Glyfosaat

“Waarschijnlijk kankerverwekkend”? Geen hernieuwde toelating glyfosaat totdat veiligheid is vastgesteld!