Onze eisen aan de overheid

De overheid heeft de taak erop toe te zien dat alle voeding in de winkel veilig is. Helaas zijn de huidige wettelijke normen in Nederland niet voldoende om de gezondheid van de meest kwetsbare groepen zoals (ongeboren) baby's en kinderen te beschermen. Door verouderde en starre regelgeving komen de zogenaamde Maximale Residu Limieten (MRL's) niet altijd overeen met algemeen geaccepteerde gezondheidsnormen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. De organisaties van Weet wat je eet hebben de overheid hier middels een brieven opgewezen.

Eerste brief - 4 februari 2008

Tweede brief - 6 juni 2008

Onze eisen op een rij

  • Strengere wettelijke eisen. De huidige wettelijke normen moeten worden aangepast aan internationaal erkende gezondheidsnormen. Op basis van de wetenschappelijke inzichten van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is voor een groot aantal stoffen een gezondheidsnorm vastgesteld. Het komt regelmatig voor dat het gehalte van gifresten op groente en fruit onder de wettelijke norm blijft terwijl deze gezondheidsnormen wel overschreden worden.
    Meer informatie >>
  • Reductie van het bestrijdingsmiddelengebruik en promotie van biologische landbouw en geïntegreerde teelt. Onder andere door ontwikkeling van minimum eisen per gewas voor geïntegreerde gewasbescherming.
  • Weren van verdachte stoffen. Alle stoffen met een verdacht carcinogeen, mutageen, neurotoxisch, reproductief of hormoonverstorend effect, en stoffen die persistent zijn of zich ophopen (bioaccumulatie) mogen niet worden toegelaten voor gebruik.
  • Vervangen van stoffen waarvoor een alternatief is. Alle chemische middelen waarvoor een minder schadelijk alternatief of een niet-chemisch alternatief beschikbaar is moeten worden vervangen door deze alternatieven. Een database met niet chemische alternatieven, kan dit proces ondersteunen, en zal op Europees niveau moeten worden ontwikkeld (door onafhankelijke experts).
  • Beschermen van de waterkwaliteit. Bestrijdingsmiddelen die in het water boven de Maximaal Toelaatbare Risico-waarden uitkomen, moeten verboden worden en alleen op recept verkrijgbaar worden.
 
Blijf op de hoogte!
E-mailactie Glyfosaat

“Waarschijnlijk kankerverwekkend”? Geen hernieuwde toelating glyfosaat totdat veiligheid is vastgesteld!