Onze eisen aan supermarkten

Wij willen dat supermarkten alleen schoon voedsel verkopen. Dat kan, veel telers en handelaren leveren gangbare producten die nauwelijks residuen bevatten, of zelfs gifvrij zijn. Dat verdient complimenten. Helaas zijn er óók producten die één of meerdere gifstoffen bevatten, soms zelfs in hoeveelheden die de wettelijke normen overschrijden. Supermarkten moeten daarom strenger optreden waardoor telers en handelaren die kwaliteit leveren worden beloond. Supermarkten in Duitsland, Engeland en Italië hebben er al voor gekozen om hun klanten schonere producten aan te bieden.

Onze eisen op een rij

 • Kies op de middellange termijn voor volledig gifvrije producten. Technisch is dit mogelijk, in de praktijk blijkt een groot deel van de groente en fruit al aan deze kwaliteitseis te voldoen. Door deze teelt als norm te stellen wordt de klant optimale garantie geboden dat gezondheid en milieu niet geschaad worden.
 • Beperk het aantal soorten gif per product tot maximaal drie. Wetenschappers wijzen al jaren op de risico’s van een cocktail aan verschillende gifstoffen. Meerdere gifstoffen versterken elkaar en er kunnen combinatie effecten optreden. Meerdere Duitse supermarkten laten daarom maximaal drie verschillende gifstoffen per product toe.
 • Stel gezondheidsgrenzen in en sluit overtreding van de wet uit. Op basis van de wetenschappelijke inzichten van onder meer de wereldgezondheids-organisatie (WHO) is voor een groot aantal stoffen een acute gezondheidsnorm vastgesteld. Het komt regelmatig voor dat het gehalte van gifresten op groente en fruit onder de Nederlandse wettelijke norm blijft terwijl deze gezondheidsnormen wel overschreden worden. Duitse supermarkten geven voorrang aan de gezondheid van hun klanten en stellen daarom een preventieve gezondheidsgrens:
  - voor iedere aangetroffen gifstof wordt de opvulling van de acute gezondheidsnorm berekend in procenten, waarbij de som van deze percentages niet meer dan 100% mag bedragen.
  - om overtreding van de wettelijke norm uit te sluiten mag voor iedere stof de MRL maximaal voor 70% worden opgevuld.
  Meer informatie >>
 • Ban de meest schadelijke stoffen. Een aantal omstreden bestrijdingsmiddelen wordt nog steeds toegestaan, hoewel op basis van wetenschappelijke inzichten inmiddels bekend is dat ze kunnen leiden tot ernstige gezondheidseffecten (zoals kanker, verstoring van de hormoonhuishouding en schade aan motoriek en cognitieve ontwikkeling) en milieuschade. Milieudefensie en Natuur en Milieu hebben onlangs een ‘zwarte lijst’ opgesteld van de meest schadelijke stoffen. Het is voor tuinders zeker mogelijk om te schakelen naar minder schadelijke stoffen.
 • Kies voor geïntegreerde teeltmethoden. Naast schone producten voor de consument, is een duurzame productie óók belangrijk voor een schoon milieu. Door te kiezen voor geïntegreerde teelt methoden, wordt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tot een minimum beperkt.

In navolging van Duitse supermarkten stellen een aantal Nederlandse supermarkten ook aanvullende eisen om jonge en nog ongeboren kinderen beter te beschermen. Helaas weigeren de andere supermarkten tot nog toe de noodzakelijke verbeteringen door te voeren.

Kijk hoe jouw supermarkt scoort en vraag óók om groente en fruit zonder gevaarlijk landbouwgif

Lees hier de brieven die Weet wat je eet naar alle supermarkten heeft verstuurd (incl. zwarte lijst van bestrijdingsmiddelen):

Eerste brief - 30 november 2007
Herinneringsbrief - 24 januari 2008
2e herinneringsbrief - 23 oktober 2008
 
Blijf op de hoogte!
E-mailactie Glyfosaat

“Waarschijnlijk kankerverwekkend”? Geen hernieuwde toelating glyfosaat totdat veiligheid is vastgesteld!