Weet wat je eet: waarborg voor een schoon product

Keurmerk Weet wat je eet Op initiatief van telersvereniging FrEsteem hebben de maatschappelijke organisaties achter Weet wat je eet – Milieudefensie en Natuur & Milieu – het Weet wat je eet logo geïntroduceerd. Producten met dit logo voldoen gegarandeerd aan onze eisen omtrent het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast nemen de tuinders maatregelen om efficiënt en duurzaam energieverbruik te verbeteren, lichthinder te minimaliseren en een goede ruimtelijke inpassing te realiseren. Deze eisen zijn vastgelegd door Stichting Milieukeur en worden door onafhankelijke certificatie-instellingen (SGS en ECAS) gecontroleerd. De eerste gecertificieerde tomaten en paprika’s zijn momenteel beschikbaar. Voor dit initiatief verdient Fresteem dan ook een groot compliment!

Verkooppunten

Weet wat je eet - tomaten (vitalientjes) zijn te koop bij een groot aantal Coop supermarkten en een aantal Hoogvliet filialen in Nederland. De tomaatjes zijn duidelijk te herkennen aan het logo van Weet wat je eet. Deze supermarkten hebben de goede stap gezet om de tomaten voor hun schap duurzamer in te kopen. Een voorbeeld dat veel supermarkten kunnen volgen!

Bindende afspraken rond gebruik van bestrijdingsmiddelen en aanwezigheid van residuen

 • Maximaal 3 residuen van bestrijdingsmiddelen per product
 • De gezamenlijke som van de opvulling van de gezondheidsnorm (ARfD) per aangetroffen stof bedraagt maximaal 100%
 • De opvulling van de wettelijke norm (MRL) per aangetroffen stof bedraagt maximaal 70%
 • Vanzelfsprekend: binnen de gehele bedrijfsvoering geen enkel gebruik van verboden middelen
 • Voor en tijdens de teelt van het product is géén gebruik gemaakt van een of meer stoffen van de door de NGO’s in december 2007 opgestelde zwarte lijst van schadelijke bestrijdingsmiddelen 1
 • De telers geven de organisaties achter Weet wat je eet inzage in gebruik van middelen en alle beschikbare meetgegevens, onder meer door maandelijkse verstrekking van een overzicht

Overige uitgangspunten

 • Streven naar residuvrije producten, onder meer door toepassing van geïntegreerde teeltmethoden
 • Ambitieuze en afrekenbare doelstellingen voor minimaliseren van energiegebruik en uitstoot van broeikasgassen
 • Maximale inzet om lichthinder te beperken
 • Verantwoorde landschappelijke inpassing van kassen: nieuwbouw zo situeren dat verrommeling van landelijk gebied en negatieve gevolgen voor natuurgebieden en waardevolle Cultuurlandschappen voorkomen wordt
 • Verder terugdringen van vervuilende emissies van nutriënten (en nulemissie voor nieuwbouwbedrijven), onder meer door gebruik van schoon gietwater en water recirculeren en zelf reinigen: Vermijden lozing van vuil water op het oppervlaktewater of riool

Dialoog FrEsteem en maatschappelijke organisaties: naar een ideale duurzame glastuinbouw

1. Het gaat bij de zwarte lijst van schadelijke bestrijdingsmiddelen om het afzien van gebruik van middelen met een of meer van de volgende werkzame stoffen: Amitrole, Captan, Carbendazim, Chloorpyrifos. Deltamethrin, Dicofol, Imidacloprid, Iprodion, Maneb, Metam Natrium, Methamidofos en Linuron 

 
Blijf op de hoogte!
E-mailactie Glyfosaat

“Waarschijnlijk kankerverwekkend”? Geen hernieuwde toelating glyfosaat totdat veiligheid is vastgesteld!