6
dagen
tot nu toe
vandaag
In 2024 hebben naar schatting al 90 miljoen dieren één of meerdere keren last gehad van hittestress